Pulangan dan Dasar Bayaran Balik

Jika kami menentukan bahawa Fogger Cleanroom anda mempunyai kecacatan material dalam masa 7 hari selepas penerimaan, Applied Physics, mengikut budi bicara kami, akan membaiki atau menggantikan Fogger atau modul Cleanroom. Hubungi bahagian perkhidmatan pelanggan kami di +1 (719) 428-4042 untuk meminta nombor RMA. Kami akan mengeluarkan nombor RMA dan memberikan maklumat tentang cara memulangkan produk anda untuk pembaikan atau penggantian.

Mana-mana produk yang belum dibuka yang dipulangkan dan tidak rosak dalam apa jua cara seperti yang ditentukan oleh Applied Physics, Inc., akan dikenakan bayaran stok semula sebanyak 25% kepada produk anda yang dipulangkan. Jika rosak, pelanggan bertanggungjawab untuk pembayaran invois penuh.

Penghantaran balik adalah tanggungjawab Pelanggan.

  • Produk mesti tidak dibuka, dan dalam keadaan 100% boleh dijual semula.
  • Bahagian luar pakej mesti bebas dari kerosakan atau tanda apa-apa jenis.
  • Kami mesti menerima barang yang dikembalikan dalam masa 7 hari dari tarikh penghantaran asal.

Produk yang tidak dikembalikan, tidak dapat dikembalikan

Produk boleh guna berikut, 'Dibuat untuk Tempahan', 'Dibuat mengikut Spesifikasi' tidak boleh dipulangkan:

  • Barang habis pakai, Polystyrene Latex Spheres tidak dapat dikembalikan
  • Barang habis, Silika Partikel tidak dapat dikembalikan
  • Dibuat mengikut pesanan, dibuat mengikut spesifikasi Piawaian Wafer PSL tidak boleh dikembalikan
  • Dibuat mengikut pesanan, dibuat mengikut spesifikasi Piawaian Wafer Silika tidak boleh dikembalikan
  • Produk yang dibina berdasarkan Spesifikasi Pelanggan tidak dapat dikembalikan
  • Mana-mana produk yang telah dibuka dan atau digunakan, seperti yang ditentukan oleh Applied Physics, Inc. tidak boleh dikembalikan
Translate »